Laadukasta palvelua

- ihmiseltä ihmiselle

Villen Verstas on tamperelainen yritys,joka on perustettu vuonna 2012.

Toi­min­tam­me vii­te­ke­hyk­se­nä ja arvo­na on toi­pu­mi­so­rien­taa­tio, jon­ka kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on pai­not­taa asiak­kai­dem­me omia voi­ma­va­ro­ja, osal­li­suut­ta omas­sa eli­nym­pä­ris­tös­sä, elä­män mer­ki­tyk­sel­li­sek­si koke­mis­ta sekä toi­vek­kuu­den yllä­pi­tä­mis­tä. Rat­kai­su- ja voi­ma­va­ra­kes­kei­syys on myös toi­min­tam­me kes­kiös­sä.

Palveluitamme ovat:

Tuetun asumisen palvelu

Ammatillinen tukihenkilö-palvelu

Metässä!-palvelut

Toi­mim­me kou­lu­tusyh­teis­työs­sä Step­bys­tep-pal­ve­lui­den kans­sa. Käy­kää hei­dän sivuil­la tutus­tu­mas­sa ajan­koh­tai­siin sote-alan kou­lu­tuk­siin.

Sha­re on face­book
Face­book
Sha­re on twit­ter
Twit­ter
Sha­re on lin­ke­din
Lin­ke­dIn