Yhteystiedot

Ota yhteyttä!

Hei, jos haluat kuul­la lisää mei­dän toi­min­nas­tam­me työ­noh­jauk­sen, kou­lu­tuk­sen tai psy­ko­te­ra­pian muo­dos­sa niin täy­tä allao­le­vat tie­dot!

Ville Salonen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja

Per­he- ja psy­ko­te­ra­peut­ti (Val­vi­ra, Kela), psyk.sh, työ­noh­jaa­ja (STO­ry)

+358 44 024 1176

Jonni Salonen

Kehit­tä­mis­pää­lik­kö

Lähi­hoi­ta­ja, työ­noh­jaa­ja (STO­ry)

+358 50 305 7774

Timo Saari

Vas­taa­va ohjaa­ja

Sosio­no­mi (AMK), työ­noh­jaa­ja (STO­ry)

+358 40 567 0586

Essi Porola

Luon­to­toi­min­nan ohjaa­ja, työ­noh­jaa­ja (STOry)Merkonomi, lähi­hoi­ta­ja-oppi­so­pi­mus­opis­ke­li­ja

+358 50 384 4177

Janita Everi

Ohjaa­ja, Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)

+358 40 023 2050

Harri Neuvonen

Ohjaa­ja, Lähi­hoi­ta­ja

+358 50 331 1230

Kirsi Koskiniemi

Ohjaa­ja, Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)

+358 46 920 9676